Koldioxidutsläpp

Dåligt samvete då du bor utanför ring III och måste köra bil för att överleva?

Man kan kanske tro att Finland står för 110% av koldioxidutsläppen globalt men i själva verket är andelen 0.0

År 2021 fördelades koldioxidutsläppen enligt:

Kina
00.0 %
USA
00.0 %
Indien
0.0 %
Ryssland
0.0 %
Japan
0.0 %
Finland
0.0 %
Övriga länder
00.0 %

Många bäckar små...

Genom att lägga ner Finland kan vi minska vår miljöpåverkan.

Datakälla: EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research