vindfraft

Uusiutuvan energian yritykset

Suomi on todellinen edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä. Se kuuluu maailman johtaviin maihin, kun puhutaan bioenergian ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä energiantuotannossa. Uusiutuvan energian käyttöhän perustuu lähinnä siihen, että fossiilisista polttoaineista yritetään päästä eroon ja kasvihuonepäästökaasut vähenisivät maailmassa. Suomi on osoittautunut erittäin esimerkillisiksi näissä koko maailmaa koskevissa päätöksissä ja monet Suomen uusiutuvan energian teknologioista on viety edelleen eteenpäin maailmalle.

Tärkeää uusiutuvan energian käytössä on myös se, että se lisää energian omavaraisuutta, työllisyys alalla paranee ja alan teknologiaan voidaan sijoittaa enemmän, jotta se kehittyy paremmin. Suomessa koko energiankäytön loppukulutuksesta jopa 40 prosenttia tulee tällä hetkellä uusiutuvasta energiasta. Ruotsissa ollaan jo yli 50 prosentin osuudessa, johon Suomellakin on tavoite päästä vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin monessa maassa kuten Saksassa ja Ranskassa ollaan edelleen vain hieman yli 15 prosentin osuudessa.

Suomessa käytetään uusiutuvan energian muotona lähinnä neljää päätuotantosuuntaa. Niissä energia syntyy joko bioenergiasta, vesivoimasta, tuulivoimasta tai maalämmöstä. Aurinkosähkön käyttö on lisääntynyt viime vuosina melko paljon ja sillä halutaan korvata nimenomaan sähköä, jota ostetaan verkosta ja olla täten omavaraisia omalla aurinkosähköllä. Suomen pohjoisen sijainnin takia, aurinkosähköä käytetään lähinnä Etelä-Suomessa.

Suomessa on monilla yrityksillä jo etulyöntiasema muuhun Eurooppaan verrattuna siinä mielessä, että niiden käytössä on huomattava määrä erilaista jo valmiina olevaa teknologiaa. Ne voivat vapaasti hyödyntää ja käyttää sitä. Suomessa on erityinen tietotaito tätä alaa ja osaamista kohtaan. Uusiutuvaa energiaa, sen mukana tuomaa energiatehokkuutta ja älykäs verkostosysteemi niiden ympärillä on erittäin menestyvää teknologiaa, jota halutaan tuotteistaa entistä enemmän.

Toiset Suomessa toimivat yritykset ovat löytäneet vakaat ja riittävät markkinat pelkästään jo kotimaassa, mutta monet ovat jopa lähteneet viemään innovaatioitaan kansainvälisille markkinoille ja onnistunut sitä kautta laajentamaan toimintaansa useampaankin maahan. Uusiutuva energia luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia sekä sen tuottajille, kehittäjille että alasta ymmärtäville kouluttajille. Suomessa on todella herätty aikaan, jona uusiutuva energia on ainoa oikea suunta eteenpäin.

Uusiutuvan energian suosio näkyy erityisesti kuluttajien toiveissa ja halussa käyttää sitä. Ala on kokenut paljon muutoksia viime vuosikymmenellä ja nyt vuonna 2020 se tarjoaa entistä enemmän työpaikkoja ja mahdollisuuksia Suomessa. Voimme sanoa, että seuraavan muutaman vuoden sisään tullaan tarvitsemaan yhä enemmän ihmisiä kenellä löytyy tietotaitoa muun muassa alan myynti- ja asennustehtävistä. Myös oppilaitoksissa on herätty tähän ja mahdollisuus opiskella uusiutuvaa energiaa on hyvinkin paljon mahdollista jo tänä päivänä.

Yritykset uusiutuvan energian parissa

Suomessa lähes kaikki suurimmat tunnetut energian tuottajat käyttävät hyväkseen enemmän tai vähemmän uusiutuvaa energiaa. Meitä ohjaavat myös monet lait ja säädökset, joita yritysten on pakko noudattaa ja ne vaihtelevat yrityksen toimialan mukaan. Mutta vuonna 2020 voidaan sanoa, että olemme tilanteessa, joissa lähes jokaisen yrityksen on toimittava osaltaan uusiutuvan energian käytön puolesta.

Yritykset uusiutuvan energian parissa

Muutamia nimeämisen arvoisia yrityksiä nimenomaan uusiutuvan energian teknologian kehityksen kannalta ovat muun muassa Ilmatar Windpower, joka on mukana kehittämässä ja rakentamassa huippumoderneja ilmavoimapuistoja, joita se myös omistaa ympäri maata sekä kansainvälinen Savosolar, joka on keskittynyt huippulaadukkaisiin aurinkoenergian lähteisiin ja saavuttanut mainetta myös 17 eri maassa ympäri maailmaa.

Suomessa halutaankin löytää lisää ratkaisuja aurinkoenergian käytölle. Tespack on jokaisen tavallisen ihmisen paras ystävä, joka tuo aurinkopaneelit tavallisten laukkujen ja rinkkojen kylkeen. Sun Energia on uskomaton systeemi, mistä pystyy helposti näkemään jokaisen Suomen talon energiapotentiaalin aurinkovoiman muodossa. Teknologia kehittyy alalla todella nopeaan ja Suomessa tullaan lähivuosina näkemään yhä useampia uusiutuvan energian yrityksiä.

Saatat myös pitää...