vindfraft

Uusiutuvan energian plussat ja miinukset – osa 1 – plussat

Uusiutuva energia on kuuma aihe näinä päivinä. Väestön kasvun myötä myös energian kysyntä kasvaa päivittäin. Uusiutumattomat energianlähteet ovat rajallisia, eivätkä ne ole ympäristöystävällisiä ja näiden lähteiden tuotannon kasvu tai lasku voi suoraan johtaa inflaatioon. Uusiutuvat energianlähteet ovat nimensä mukaan uusiutuvia, mutta myös kestäviä, runsaita ja ympäristöystävällisiä. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, ne eivät tule päättymään, sillä ne täydentyvät jatkuvasti. Tässä artikkeliparissa keskustelemme uusiutuvan energian plussista ja miinuksista, aloittamalla positiivisista seikoista ja sitten siirtymällä haittapuoliin seuraavassa osassa.

Vakaa energian hinta

Fossiilisten polttoaineiden tarjonnan lisääntyminen tai väheneminen johtaa suoraan inflaatioon. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian tuottamiseen liittyvät kustannukset riippuvat infrastruktuuriin käytetystä rahamäärästä eikä luonnonvarojen paisuvaan hintaan, joka tarkoittaa selvästi, että voimme odottaa paljon vakaampia hintoja, kun suurin osa energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä.

Jatkuva energialähde

Monet suunnitelmat uusiutuville energialähteille keskittyvät niiden kykyyn tuottaa välittömästi ja jatkuvasti energiaa alueelle. Vaatii todella vähän muuntamista ottaa sähköä aurinko- tai tuuligeneraattorista ja käyttää sitä. Aurinko tulee loistamaan vielä ainakin miljardin vuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että aurinkoenergia on uusiutuva ja kestävä. Liikkuvat vedet ja voimakkaat tuulet tuottavat myös jatkuvasti energiaa.

Luotettavuus

Luotettavuus

Jos aurinko nousee aina ja tuuli puhaltaa aina, uusiutuvien energialähteiden luotettavuus voi ylittää huomattavasti fossiilisten polttoaineiden luotettavuuden. Kun fossiilisen polttoaineen lähde kuivuu, koko prosessi on siirrettävä. Kun uusiutuvan energialähteen asema on pystytetty, sillä on välitön ja pysyvä energianlähde. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, joiden jakeluun voi vaikuttaa monet asiat kuten sodat, iskut, kauppakiistat ja poliittiset epävakaudet, uusiutuvilla energianlähteillä ei ole tällaisia häiritseviä tekijöitä. Aurinko paistaa ja tuuli puhaltaa kaikkialla, ja jokainen maa voi hyödyntää tätä energiaa tuottamalla puhdasta energiaa suuressa mittakaavassa.

Alhaiset kasvihuonekaasupäästöt

Lähes kaikki uusiutuvia energialähteitä koskevat suunnitelmat korostavat, että niillä on paljon pienempi hiilijalanjälki kuin millään fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvat energialähteet tekevät ympäristöstä terveemmän, koska ne eivät saastuta sitä fossiilisten polttoaineiden tuottamilla Co2: päästöillä ja muilla myrkyllisillä kaasuilla. Sen lisäksi ne eivät vähennä luonnonvaroja, jotka voi uusiutuvan energian takia säilyä paljon pidempään.

Työpaikkojen luominen suuressa mittakaavassa

Uusiutuvan energian teknologioiden käyttöönotto arvioidaan johtavan suureen määrään työpaikkoja maailmanlaajuisesti. Uusiutuvat energiatekniikat ovat halvempia, koska ne vaativat vähemmän ylläpitoa pitkällä aikavälillä. Uusiutuvat energialähteet ovat tämän maailman tulevaisuus, koska fossiiliset polttoaineet eivät kestä kovin pitkään ja ne tulevat päättymään varmasti jonain päivänä. Uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen voi auttaa eri maita vähentämään riippuvuuttaan kivihiileen, öljyyn ja kaasuun. Miljoonia työpaikkoja on jo syntynyt Yhdysvalloissa ja Euroopan maissa, joissa on siirrytty uusiutuviin energialähteisiin hiilijalanjäljen laskemiseksi. Monet maat, joissa ei ole tarpeeksi työpaikkoja ja siten myös vakava työttömyysongelma, voisi hyötyä uusiutuvien energia-asemien rakentamisesta. Monet Etelä-Euroopan maat, kuten esimerkiksi Portugali, olisi täydellinen paikka niin aurinko- kuin tuulivoimankin luomiseen.

Työpaikkojen luominen suuressa mittakaavassa

Edullinen käyttö ja mikroasemien mahdollisuus

Kun uusiutuvat energialähdeasemat ovat lähteneet käyntiin, niiden kokonaiskustannukset ovat paljon pienemmät kuin mitä fossiilisten polttoaineiden hankkimismenetelmät edellyttävät. Tämä saattaa tasapainottaa niiden korkeammat kehittämis- ja toteutuskustannukset. Kodin aurinkopaneeleista pieniin tuulipuistoihin, olemassa on monenlaisia uusiutuvan energian muotoja, joita voidaan hyödyntää syrjäisillä alueilla, tai jopa kaupungeissa. Nämä mikroasemavaihtoehdot ovat myös edullisia vaihtoehtoja sähkön tuottamiseen. Tämä vähentää radikaalisesti myös jätettä, jota muodostuu energian kuljettamisesta isoilta asemilta kuluttajille. Moni talonrakentaja sisällyttääkin budjettiinsa jo aurinkopaneelien asentamiset katolleen tai suunnittelee maalämmön hyödyntämisen taloa rakentaessaan.

Edullinen käyttö ja mikroasemien mahdollisuus

Saatat myös pitää...