vindfraft

Uusiutuvan energian plussat ja miinukset – osa 1 – miinukset

Kuten fossiili polttoaineella, uusiutuvilla energianlähteillä on omat huonot puolensa. Ne ovat suuresti sään armoilla ja merkittävät muutokset säässä voi vähentää huomattavasti energian tuotantoa näiden lähteiden avulla. Vaikka emme vielä pitkään tule olemaan siinä vaiheessa, että voimme vaihtaa täysin uusiutuvaan energian käyttöön, mutta edes osan käyttämän energian saaminen näistä lähteistä voi merkittävästi vaikuttaa niin talouteemme kuin ympäristöömme positiivisesti. Väittely energian lähteistä jatkuu kun ihmiset väittelevät uusiutuvan energian hyöty- ja haittapuolista ja välillä argumentit katoaa väittelyn kiihkon alle ja on vaikea saada hyvä yleiskuva siitä, missä näiden osalta mennään. Siksi kokosimme tämän artikkeliparin, jossa listaamme uusiutuvan energian plussat ja miinukset. Edellisessä osassa käsittelimme sen hyötyjä ja tässä tarkastelemme mitä haittapuolia uusiutuvalla energialla voi olla.

Kehittämisen korkeat kustannukset

Uusiutuvien energia-aseman kehittäminen maksaa tällä hetkellä runsaasti, sillä niin tutkimustyö kuin tuotantoon tarvittavien välineiden ja komponenttien tuottaminen on kallista. Fossiili polttoaineen tuottamiseen olevat tunnetut menetelmät ovat halvempia, sillä tuotanto ja rakennus prosessit ovat jo paikallaan. Tietenkin uusien menetelmien käyttöön ottaminen maksaa alussa enemmän.

Haavoittuvuus

Haavoittuvuus

Lähes kaikki ehdotetut uusiutuvat energialähteet ovat hyvin alttiita säälle ja muille ilmastonmuutoksille. Uusiutuvat energialähteet riippuvat voimakkaasti auringosta ja tuulesta energian tuottamiseen. Runsas sade tai hidas tuuli voivat vähentää energian tuotantoa. Koska energiaa ei ole mahdollista tuottaa tällaisissa olosuhteissa, meidän on ehkä vähennettävä energiankulutusta. Itse asiassa, vaikka uusiutuvat energianlähteet otettaisiinkin käyttöön suurissa mittakaavoissa, ilmanmuutoksen ennustetut vaikutukset voisi tehdä niistä toimimattomia joillain alueilla 50 vuoden kuluessa.

Vaikea tuottaa suurissa määrissä

Toisin kuin runsaasti sähköä tuottavat hiilikäyttöiset sähkövoimalat, uusiutuvat energialähteet eivät voi tuottaa yhtä paljon energiaa lyhyessä ajassa. Uusiutuvan energian tuottamiseen käytetty teknologia on uusi ja muut tekijät, kuten sää, vaikuttaa ja estää energian tuotantoa suurissa mittakaavoissa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että joko meidän on vähennettävä energiankulutusta tai perustettava uusia tuotantolaitoksia, jotka voisivat tuottaa energiaa nopeammin.

Ei ole saatavilla kaikkialla

Yksi uusiutuvan energian haittapuolista on se, että raakamateriaali, kuten aurinko-, vesi- tai tuulivoima, ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että näistä lähteistä saatavan energian siirtämiseksi paikasta toiseen on edelleen rakennettava ja käytettävä tämän mahdollistama infrastruktuuri ja tämän takia se ei välttämättä ole paras valinta kaikkialla, eikä se välttämättä ole muita, jo alueella toimivia sähkövoimaloita parempi vaihtoehto.


Ei ole saatavilla kaikkialla

 

Vaatii paljon tilaa

Toinen uusiutuvien energia-asemien haittapuolista on se, että suurten energiamäärien tuottamiseen tarvitaan suuri määrä aurinkopaneeleja ja tuulivoimaloita. Tämä taas vaatii paljon tilaa, jotta suuria määriä energiaa on mahdollista tuottaa. Yhtä tärkeää, kuin uusiutuvan energialähteiden plussien ja miinusten ymmärtäminen on auttaa päättämään siihen koskevasta politiikasta ja rahoituksesta tulevaisuutta ajatellen. Monet asiantuntijat ovat kauhuissaan siitä, ettei ihmiset ole tietoisia tai vähääkään huolissaan energianlähderesursseista ja niiden katoamisesta maailmastamme. Kyse ei ole siitä, etteikö ihmiset välittäisi näistä asioista, mutta enemmänkin siitä, että oman elämän jälkeisen tulevaisuuden ajatteleminen on vaikeaa, sillä se ei suoraan vaikuta heidän omaan elämäänsä. Tämän takia tätä keskustelua tulisi jatkaa ihmisten tietoisuuden lisäämisellä siitä, mikä rooli ja vastuu heillä on heidän lasten ja lastenlasten tulevaisuuden luomisessa. Uusiutuvan energian plussat ja miinukset huomioon ottaen, johtopäätös parhaasta toimintasuunnitelmasta on se, että uusiutuvan energian lähteitä kannattaa ja on pakko, ottaa käyttöön, jottemme tuhoaisi kaikki luonnonvaroja ja ympäristöämme kasvavalla energian tarpeellamme. Toinen asia, jota meidän kaikkien tulisi tehdä, on vähentää energian kulutustamme, sillä riippumatta siitä, käytämmekö uusiutuvaa energiaa perinteisten energianlähteiden lisäksi, näistä lähteistä saatava sähkö ei tule loppujen lopuksi kattamaan kasvavaa energiantarvettamme. Eli, perinteisiä ja uusiutuvia energianlähteitä on käytettävä  rinnakkain, mutta energiankäyttöä on myös vähennettävä runsaasti.

Vaatii paljon tilaa

Saatat myös pitää...