vindfraft

Tuulivoima Suomessa vuonna 2021

Ilmastonmuutos ja sen hillitsemiseen liittyvät asiat ovat olleet jo useamman vuoden ajan pinnalla, joten uusia innovaatioita syntyy koko ajan. Tuulivoima on suosituimmista puheenaiheista, kun mietimme osa-aluetta, joka vaikuttaa niin kuluttajiin kuin suuriin yrityksiin. Sähköä tarvitaan nykyään kaikkialla, joten meidän tulee myös kehittää uusia tapoja saada sitä. Suomessa on tällä hetkellä yli 800 tuulivoimalaa ympäriinsä, joten moni on varmasti jo saanut eteensä tämän vaihtoehdon. Minkälaisia suunnitelmia Suomessa on tuulivoiman osalle vuonna 2021? Tuleeko uusia tuulivoimaloita miten nopealla tahdilla? Katsomme seuraavaksi näitä asioita ja kerromme sinulle kaiken tärkeän tuulivoimaan liittyen seuraavalle vuodelle.

Minkälaisia asioita on suunnitteilla?

Viime aikoina uutisissa on ollut erityisesti sähköyhtiö nimeltä Helen, sillä se on tehnyt suuria suunnitelmia tuulivoimaloiden rakentamiseen. Tämä uusi projekti keskittyy Kristiinankaupunkiin ja tavoitteena on rakentaa Tuulipuistoksi kutsuttu alue. Tälle alueelle aiotaan rakennuttaa siis monia uusia torneja, joiden avulla tuotetaan sähköä. Helen on jo aiemmin tarjonnut asiakkailleen tuulivoimalla tuotettua sähköä, mutta sen osuus on ollut pieni. Uusi Kristiinankaupungin projekti nostaisi tuotantoa hurjasti. Ennen tuulivoimaloiden tuotanto on ollut noin 70 gigawattituntia, mutta uusien tornien valmistuttua se nousee jopa 350 gigawattituntiin. Tämä luku on siis Helenin koko vuoden tuotanto.

Minkälaisia asioita on suunnitteilla?

Helen on ollut jo pitkään tuulivoiman edelläkävijä Suomessa ja tästä uudesta Tuulipuistosta se omistaakin 60%. Loput 40% tulee omistamaan CPC Finland, joka on tuulivoimakehittäjä. Uutiset projektista ovat olleet otsikoissa senkin takia, että siihen on käytetty jo 100 miljoonaa euroa, joka on suuri investointi näiltä yrityksiltä. Kun rakennukset alkavat valmistua, näemme varmasti paremmin sen, miten tämä muuttaa sähkön tarjontaa ja aikooko Helen kampanjoida tuulivoimaa paljonkin.

Tuulipuisto ei kuitenkaan ole ainoa projekti, jota Suomessa kehitetään. Uutisia lukiessa moni on varmasti törmännyt siihen, että tuulivoimaloita suunnitellaan hieman joka puolelle Suomea. Niiden määrän oletetaan kasvavan tasaisesti jopa seuraavan kolmen vuoden ajan. Nämä tilastot tietenkin kertovat vain ne projektit, joista on sovittu jo tarkemmin ja niihin on alettu investoida.

Tuulivoiman suosio Suomessa

Kuten aiemmin mainitsimme, Helen on tähän asti tarjonnut vain pienissä määrin tuulivoimalla tuotettua sähköä. Vuonna 2019, tuulivoiman osuus kaikesta sähköntuotannosta oli vain 7%. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vielä kovinkaan monella ei ole edes mahdollisuutta valita tuulivoimalla tuotettua sähköä itselleen. Aihe on kuitenkin kiinnostanut monia ja jopa ulkomailla tuulivoimalat ovat yleistyneet ja kuluttajat ovat alkaneet haluta lisää vaihtoehtoja myös itselleen. Tulevaisuudessa voi siis hyvinkin olla mahdollista, että saamme itse valita, miten sähkömme tuotetaan ja sitä varten on monia tapoja.

Ilmastonmuutos on jo suurelle osalle ihmisiä arkipäiväinen asia ja he pyrkivät valinnoillaan tukemaan kestävää kehitystä. Sähkön tuottaminen on elintärkeää, joten emme voi kuitenkaan jättää tätä asiaa huomiotta. Tuulivoiman kilpailjoita ovat tällä hetkellä aurinko- ja vesivoima, jotka ovat myös yleistyneet Suomessa. Tuulivoimaloissa yksi huono puoli on se, että tornit tarvitsevat paljon tilaa ja sää vaikuttaa sähkön määrään myös. Torneja ei voi helposti asettaa keskelle asutusta ja niiden sijainnin tulee muutenkin olla hyvä, jotta niistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Vaikka aurinkovoima on siitä hyvä, että kuluttaja voi tilata oman kotinsa katolle paneelin ja saada sähkön suoraan itse, ei se kuitenkaan riitä kaikkina vuoden aikoina tai hetkinä elämiseen. Tämän lisäksi voi olla hyvä selvittää, minkälainen mahdollisuus tuulivoimalla tuotetun sähkön saamiseen on omalla alueella ja siirtyä kokonaan uusiutuvan energian käyttämiseen. Näin saat helposti vaikutettua suoraan omaan hiilijalanjälkeesi.

Saatat myös pitää...