vindfraft

Sähkön vihreyttä on vaikea selvittää

Sähkönmyyjien markkinointia seuratessa saa helposti mielikuvan, että yllättävän suuri osa Suomessa tarjolla olevasta sähköstä on uusiutuvaa. Sopimusten nimet saattavat olla kuitenkin yllättävän hämääviä, eikä kyse ole aina kovinkaan vihreästä energiasta. Ympäristöystävällistä sähköä etsivän kannattaakin tutustua vaihtoehtoihin hieman pintaa syvemmältä, eikä täysin luottaa nimiin ja iskulauseisiin.

Uusiutuvan energian monet muodot

Suomessa uusiutuvaa energiaa tuotetaan yleisimmin vesivoiman, biomassan, tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Kuluttajalla on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet selvittää, mistä juuri hänen käyttämänsä sähkö tulee. TNS Gallupin kyselyyn osallistuneista noin puolet ei osannut vastata, onko heidän käyttämänsä energia tuotettu uusiutuvan energian avulla. Sähköyhtiöt mainostavat usein ”Energiaa luonnosta”, mutta avattuna tämä slogan ei tarkoita juuri mitään.

Mikään ei velvoita sähkön myyjää kertomaan, millä tavalla sen tarjoama uusiutuva energia tuotetaan. Sen sijaan sähköyhtiöllä on velvollisuus kertoa, miten kaikki yhtiön tarjoama sähkö on tuotettu. Esimerkiksi Helsingin Energian tuottama sähkö on pääosin tuotettu ydinvoimalla ja fossiilisilla polttoaineilla ja uusiutuvan sähkön osuus on pienempi. Vattenfallilla uusiutuvan energian osuus on vielä pienempi. Fortum puolestaan myy yrityksille ydinvoimaa, mutta kotitalouksille vain uusiutuvaa sähköä.

Sopimuksen nimi ei kerro sähkön alkuperästä

Sähkösopimukset on usein nimetty siten, että ne ainakin kuulostavat varsin vihreiltä – oli kyseessä sitten uusiutuva energia tai tiukemman sääntelyn alainen EKOenergia-merkillä varustettu sähkö. Tämän merkinnän ansaitakseen sähkön tulee olla kokonaan tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja sen tulee täyttää kestävyyskriteerit. EKOenergia-tuotteisiin kuuluvat mm. kaikki Ekosähkö-yrityksen tuotteet, Fortum Tarkka, Täystuuli, Vesivoima, PBE Vihreä, Metsävoima, ForEko Envor, Ekoteko-puusähkö, Ekoteko-tuulisähkö ja EKOtuntisähkö.

Sekajäte ei ole uusiutuva energianlähde, mutta tästä huolimatta sen avulla tuotettua sähköä myydään hämmentävillä mm. nimillä HyötyEnergia ja Uusiosähkö. Kuluttajavirasto on ottanut kantaa energiayhtiöiden tapaan markkinoida esimerkiksi tuuli- ja vesivoimaa. Kuluttajaviraston mukaan mainonta pohjautuu mielikuviin eikä niinkään tuotteiden todelliseen sisältöön ja laatuun. Viraston lakimies Jukka Kaakkola toteaa, että myynnin pitää perustua tuotantoon. Tässä tapauksessa ongelmaksi muodostuu esimerkiksi Fortumin vesivoimaa koskeva mainoskampanja, jossa kuluttajia kehotetaan vaihtamaan sähkö ekologiseen vesivoimaan. Vesivoiman koko kapasiteetti on kuitenkin Kaakkolan mukaan jo nyt käytössä, joten kampanja herättää kysymyksiä siitä, mistä energia todellisuudessa tulee.

Asiakkaat ovat asiasta säännöllisesti yhteydessä Kuluttajavirastoon. Kaakkola kertoo ihmisten pohtivan, miten he voisivat varmistua sähkön alkuperästä, jos heille on tärkeää ettei vesi- tai tuulisähkön seassa ole ydin- tai hiilivoimalla tuotettua sähkön. Fortumin asiakasviestintäpäällikkö Aki Koskinen vakuuttaa, ettei ekologista sähköä myydä yhtään enempää kuin sitä tuotetaan. Hän muistuttaa, että sekä Suomen että Ruotsin luonnonsuojeluliitot valvovat, että Pohjoismaissa ekologista sähköä tuotetaan yhtä paljon kuin sitä myydäänkin. Myös yrityksen kirjanpitäjät seuraavat tilannetta.

Vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:ssa ollaan tyytyväisiä ekologisen sähkön kysynnän kasvuun. Tuotannon päällikkö Timo Torvinen toteaa, ettei kysynnän kasvun takia ole tarvinnut vielä ryhtyä kuitenkaan mihinkään lisätoimiin. Energiateollisuus ry:n tilastoinnin vesivoima edustaa jo 20 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Ydinsähkön osuus on noin 30 prosenttia ja lämpövoima 50 prosenttia.

Täysin ekologista sähköä saa vain itse tuottamalla

Todellisuudessa sähköverkossa liikkuva fyysinen sähkö on aina sekoitus kaikkea verkkoon tuotettua sähköä, eikä siitä eritellä erikseen ekosähköä. Tilaaja voi korkeintaan vaikuttaa siihen, että vesi- tai tuulisähkön toimittajilta tilataan lisää energiaa. Vesivoiman tuotantomäärät riippuvat paljon myös säistä, eikä uusia vesivoimaloita saa rakentaa. Tuulisähkön tuotanto taas riippuu suurelta osin tariffeista. Tuulisähkön lisähinnan maksavat siis veronmaksajat. Ekosähköä haluavien kannattaa esittää sähköyritykselle tarkat kysymykset toiminta- ja tilaustavoista, mikäli haluaa edes jollain tasolla varmistua siitä, mistä sähköstä maksaa.

Saatat myös pitää...