vindfraft

Ruokahävikki

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka jää syömättä ja joutuu roskiin ja kaatopaikoille. Maailmassa ruoka hävikki on 1,3 miljardia tonnia, jolla pystyisi ruokkimaan 3 miljardia ihmistä. On ennustettu että maapallon väkiluku kasvaa jopa 11 miljardiin ihmiseen 30 vuoden sisällä, joka meinaa sitä, että ruokaa pitäisi saada noin 90% enemmän. Tämän takia on todella tärkeää että ruokahävikki ja liha syönti saataisiin kuriin.

Ruokahävikki on taloudellisesti yksilölle kallista ja se myös pahentaa huomattavasti ilmastoon muutosta. Siksi on tärkeää, että ihmiset minimoivat ruokahävikkinsä. Euroopan ja yhdistyneiden kansakuntien tavoite on yrittää vähentää ruokahävikkiä 50 prosenttisesti vuoteen 2030 mennessä, mutta sen toteutuminen on jokaisesta kiinni.  Ruokahävikin vaikutus ilmastoon johtuu siitä, että ruuan tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin energia joutuu hukkaan. Myös kaatopaikalla lojuva mädäntyvä ruoka aiheuttaa suuria määriä metaanikaasuja, joka kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä merkittävästi. Ruoka muodostaakin noin 15% ihmisten aiheuttamasta kaasuhuone päästöistä, joista suurin osa aiheutuu ruuan alku metreillä. Myös maataloudessa käytetyt lannoitukset sisältävät suuria määriä fosforia ja typpeä, joka päätyy pohjaveden mukana meriin. Todella iso osa muovi jätteestä päätyy meriin ja luontoon, joka taas aiheuttaa suurta ongelmaa kaloille ja eläimille. Esimerkiksi on havaittu, että lintujen vatsoista on löytynyt suuria määriä muovia. Nämä muovit ovat tappaneet osan eläisistä. Isoin osa metaanipäästöistä johtuu karjaeläimistä. Lehmät ja muut eläimet päästävät suolistokaasuja ilmaan, joka aiheuttaa todella isoja metaanipäästöjä. Ravintoloissa ruokahävikki ei johdu siitä, että ruoka pilaantuu ja joutuu siksi roskiin. Se johtuu siitä, että ravintolat tekee liikaa ruokaa valmiiksi. Osa ravintolista on kuitenkin ottanut käyttöön menetelmän, jossa he jakavat ylijäämä ruuan ilmaiseksi joko netin kautta tai oven edessä olevan kyltin avulla. Kuitenkin liian moni ravintola heittää ruokansa edelleenkin roskiin. Ruokakaupoista suurin osa heittää pilalle menneet ruokansa välinpitämättömästi roskiin, koska sen jakaminen ilmaiseksi olisi kalliimpaa. Myös todella moni kauppa laittaa roskiksensa lukkoon estääkseen ruuan ”dyykaamisen” ja pahimmassa tapauksessa kauppa nostaa syytteen dyykkaajaa vastaan, josta voi tulla jopa tuomio. Onneksi on myös kauppoja jotka jakaa ylijäämä ruuan ruoka-apuihin tai asiakkaille kaupasta käsin. On arvioitu, että jotkut rikkaat maat heittävät jopa puolet kaikesta ruuastaan roskiin. Ruoka hävikki ei kuitenkaan ole ainoastaan rikkaiden maiden ongelma. Ruokahävikkiä syntyy kehitysmaissa lähes saman verran, joka johtuu teknologian puutteesta ja tietämättömyydestä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutos vaikuttaa nykypäivänä kaikkeen ja kaikki vaikuttaa siihen. Yksi isoista aiheuttajista on liiallinen ruuantuotanto, joka näkyy ruokahävikkinä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat maasta taivaisiin, mutta tähän alle on listattu muutama asia.Ilmaston lämmetessä napajäät sulavat ja veden pinta nousee. Tämä johtaa tulviin ja luonnon katastrofeihin. Myös arktisen alueen eläimien elinolot huononevat jatkuvasti, joka voi jopa johtaa joidenkin lajien sukupuuttoon. Esimerkiksi jääkarhut ovat todella isossa vaarassa. Myöskään tietyt kasvit eivät pysy muutoksessa mukana ja näin ollen on vaarana, että ne häviävät kokonaan maapallolta. Muutos johtaa taas helle-aaltoihin ja lämpö kuolemiin. Metsäpalot lisääntyvät ja kuivuus maa-alueilla lisääntyy.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Kehitysmaissa ongelmat ovat voimakkaimmat koska siellä ihmiset ovat paljon enemmän riippuvaisia luonnosta ja ilmastosta. Maissa, jossa ihmiset metsästävät ja elävät luonnosta käsin voi ilmetä ruokapulaa entistä enemmän. Se taas lisää nälkäkuolemia. Ilmasto lämpenee ja kuivuu, joka johtaa makean veden vähentymiseen.  Aavikot lisääntyvät ja järvet voivat jopa kuivua kokonaan. Tämä johtaa taas makean veden puutteeseen, joka on jo valmiiksi erittäin suuri ongelma maapallolla.

Saatat myös pitää...