vindfraft

Kierrättämisen hyödyt

Kierrätystä on harrastettu Suomessa jo todella pitkään. Voidaan sanoa, että Suomi on yksi edelläkävijöistä kierrätyksessä. Täällä puututtiin lisääntyvän roskan ja materiaalien määrään jo hyvissä ajoin. Sen eteen alettiin tekemään töitä ja keksittiin erilaisia keinoja, miten jätteen määrää saataisiin vähenemään. Esimerkiksi Suomen pullojen palautus on ainutlaatuista maailmassa, ja suomalaiset muutenkin ovat erittäin aktiivisia kierrättäjiä.

Yleensä kierrättämisellä tarkoitetaan erilaisten materiaalien kuten paperin, lasin ja metallin keräämistä ja täten uudelleen käyttöä. Suomessa on jo pitkään ollut mahdollisuus kierrättää erityisesti paperijätettä ja metallia. Näiden lisäksi on tullut myös biojätteiden keräyspisteitä ja muovin keräystä. Uusia mahdollisuuksia jätteiden kierrätykseen keksitään koko ajan lisää. Nykyään on jo pystytty tieteellisesti todistamaan, kuinka maapallo hukkuu tuottamaamme jätemäärään, joten asialle on tehtävä jotain.

Kierrättämisen hyödyistä on väitelty kuitenkin jonkun verran. Kriitikot sanovat, että materiaalien lopullista kierrätystoimintaa ei avata tarpeeksi selkeästi tavalliselle kansalle. Samoin jätteiden kierrätyksestä voi kerääntyä paljon raskasmetalleja. Kun biojätteen keräys aikanaan aloitettiin, siitä levisi tieto, että biojäte päätyy loppuen lopuksi samaan kaatopaikkaan kuin muukin jäte. Kierrättäminen ei ole kuitenkaan turhaa, vaan sillä on monia hyviä puolia.

Kierrätyksen tärkeys

Useimmiten kierrätettävät materiaalit uudelleen jalostetaan niiksi tuotteiksi, joiksi ne oli alun perinkin tarkoitettu. Tämä vähentää huomattavasti kulutusta, jos vertaa energian kulutusta siihen, että tuotteet tehtäisiin alusta asti. Kun kierrätysmateriaali jalostetaan uudestaan alkuperäiseen käyttöönsä, se vie myös vähemmän vettä ja energiaa, kuin jos sama tuote pitäisi valmistaa alusta asti uudelleen.

kierrätettävät materiaalit

Voidaan myös laskea, että kierrätetyn tuotteen ympäristövaikutukset ovat paljon suotuisammat kuin täysin uuden tuotteen valmistamisen. Kun hiilijalanjälki jää pienemmäksi, se vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen hillitsemällä sitä. Nykyään varsinkin ilmastonmuutokseen vaikuttavat asiat halutaan myös huomioida kierrätyksessä.

Monen kotoa löytyy paljon vanhaa tavaraa, jolle itsellä ei ole enää mitään käyttöä. Vaikka se voisikin tuntua itsestä ihan roskalta, voi se olla toiselle todellinen aarre. Monet haluavat nykyään entisöidä vanhoja huonekaluja ja askarrella muusta kotoa löytyvästä vanhasta tavarasta. Kirpputorit ovat oiva paikka myydä vanhaa tavaraa tai ne voi myös lahjoittaa ilmaiseksi erilaisilla sivuilla sosiaalisen median portaaleissa.

Yleensä sekajätteen kerääminen roskapaikoilta on kaikkein kallista. Siksi kerrostalon taloyhtiöitä kannattaakin kannustaa hommaamaan paikalle eri keräyspisteitä. Näin myös taloyhtiön vastikemaksut ja vuokrat pysyvät kohtuullisen hintaisina, sillä jätteen keräyksestä ei tarvitse maksaa niin paljon. Sama pätee myös omakotitaloissa asuville. Naapureita ja tuttuja voi opastaa jätteen keräykseen erilaisilla opaslehtisillä.

Kiertotalous on hyvä asia koko yhteiskunnan kannalta. Se luo lisää työpaikkoja jätteen käsittelyn, lajittelun, suunnittelun, teknologian ja uusien ideoiden parissa. Vaikka asiasta ei juuri ääneen puhutakaan, toimii koko kierrätyksen takana kokonainen organisoitu koneisto, joka pitää huolen siitä, että kaikki kierrätysmateriaali päättyy oikeaan paikkaan ja se hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhaa tavaraa voi myydä kirpputorilla ja saada siitä itselleen samalla vähän lisätuloja. Moni vanha tavara, joka tuntuu itselle täysin turhalta, on voitu myydä eteenpäin jollekin, joka on jo pitkään haaveillut siitä. Ei siis voi koskaan tietää, kuinka hyödyllinen oma turhake voikin olla jollekin toiselle.

Nykyään puhutaan koko ajan kasvavasta kulutuksesta, väestönkasvusta ja ilmastonmuutoksesta. Paras asia, minkä jokainen voi tehdä, on kierrättää ja vähentää oman jätteen määrää. Jos perheessä on lapsia, on vanhasta tavarasta mukava askarrella kaikenlaista ja koko perheen voi ottaa mukaan kierrätystalkoisiin. Yleensä Suomessa kierrätys on jo geeneissä, varsinkin nykyajan sukupolvilla. On hyvä, että kaikki oppivat pienestä lähtien kierrätyksen tärkeyden.

Saatat myös pitää...