vindfraft

Kaukolämpö ja maalämpö vastakkain – kumpi voitti?

Taloa suunnitellessa täytyy jossain vaiheessa päättää lämmitysjärjestelmästä, mutta aina se ei olekaan niin yksinkertaista. Useimmiten vastakkain ovat kaukolämpö ja maalämpö, kun keskustellaan lämmitysmuotojen kustannuksista ja ekologisuudesta. Maalämpöpumppu on hankintahinnaltaan kallis, mutta sen avulla voi tuottaa erittäin edullista lämpöä. Esimerkiksi öljylämmitykseen verrattuna säästöä voi omakotitalossa tulla vuodessa yli 2 000 euroa. Maalämpöpumpun asentamisesta voi saada kotitalousvähennyksen, mutta sen asentaminen vaatii silti investoinnin. Maalämpöpumpun voi asentaa myös vanhaan rakennukseen. Kaukolämpö taas on pienempien investointikulujensa myötä houkutteleva vaihtoehto erityisesti taajamissa. Myös talon koko vaikuttaa huomattavasti siihen, mikä lämmitysjärjestelmä on hinnaltaan kilpailukykyisin.

Kun tarkastellaan lämmitysjärjestelmien päästöjä, tulokset eivät ole enää aivan yhtä yksiselitteisiä. Maalämpöpumppu toimii sähköllä, joten sähkön tuotantotapa vaikuttaa maalämmön hiilijalanjälkeen. Jos maalämmön hiilijalanjälkeä verrataan keskivertosähkön päästöihin Suomessa, ovat sen päästöt silti alle puolet kaukolämmön päästöistä. Maalämpöpumpun mitoitus vaikuttaa myös merkittävästi sen ekologisuuteen. Mitä suurempi on pumpun mitoitusteho, sitä pienempi on sen hiilijalanjälki. Kaukolämpö taas mielletään usein ekologiseksi, mutta se tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi kaukolämmön heikko kohta on sen jakeluverkko, sillä sen ylläpito on kallista ja toisinaan tapahtuu vuotoja maaperään. Tulevaisuudessa on mahdollista, että vastakkainasettelun sijasta kaukolämpöä ja maalämpöä voitaisiin hyödyntää samoissa rakennuksissa, sillä kaukolämpöä syntyy sähkön sivutuotteena ja sitä kannattaisi hyödyntää.

Viljasten perheessä omakotitalon öljykattila alkoi tulla käyttöikänsä päähän ja he joutuivat pohtimaan eri vaihtoehtoja. Viljaset päätyivät asennuttamaan maalämpöpumpun ja maksoivat siitä kotitalousvähennyksen jälkeen hieman yli 14 000 euroa. He pystyivät hyödyntämään asennuksessa vanhaa vesikiertoista patterijärjestelmäänsä, mutta silti maalämpöpumpun asentamisen yhteydessä asennettiin myös siihen kuuluvat putkistot. Öljykattilan olisi saanut uusittua huomattavasti edullisemmin, mutta pitkän tähtäimen säästöt kiinnostivat Viljasia. Maalämpöpumpun kulut tulevan pumpun käyttämästä sähköstä ja ovat vuodessa noin 800 – 1000 euroa. Maalämpöpumppu on myös vaivaton lämmitysjärjestelmä, sillä se ei vaadi ylläpitotoimia. Leena Viljanen iloitseekin siitä, ettei enää tarvitse huolehtia esimerkiksi öljykattilan putsaamisesta. Viljasten omakotitalo on suuruudeltaan 250 neliötä, joten lämmitykseen kuluu runsaasti energiaa, erityisesti kun kyseessä on vanha talo. Tällöin myös säästöt ovat merkittäviä.

Uudiskohteessa energian kulutus on pienempää kuin vanhassa omakotitalossa. Energia-alan asiantuntijayritys Motiva on tehnyt suuntaa antavan arvion siitä, minkälaiset ovat eri lämmitystapojen kulut uudiskohteen kohdalla. Tässä tapauksessa maalämpö on hankintahinnaltaan selvästi muita lämmitystapoja kalliimpi. Sen hankintahinnaksi arvioidaan 24 000 euroa. Asennettaessa suora sähkölämmitys maksaisi noin 8 000 euroa, kaukolämpö 15 000 euroa ja öljylämmitys 15 000 euroa. Toisaalta edulliset asennuskulut tarkoittavat melkein suoraan kallista energiaa, kun taas kallis maalämpöpumppu tuottaa edullista energiaa. Energian hinnassa on otettu huomioon myös laskennallinen huoltokulu, joka on vuosittain yksi prosentti hankintahinnasta. Vuosittaiset lämmityskulut uudessa, 250 neliöisessä omakotitalossa taas jakautuivat Motivan arvion mukaan siten, että maalämpöpumpulla ne olisivat 1 060 euroa, suoran sähkölämmitys maksaisi 2 320 euroa, kaukolämpö 1 420 euroa ja öljylämmitys 1 821 euroa. 30 vuoden ajanjaksolla mitattuna maalämpö on edullisin ratkaisu, vaikka kaukolämpö ei jääkään siitä paljon taakse. Kaukolämpöjärjestelmän etuna ovat siis alhaiset pääomakustannukset ja operointikustannukset ja maalämmössä taas alhaiset energiakustannukset.

Kaukolämmön hinta vaihtelee merkittävästi paikkakunnasta riippuen. Hankintahinnan ottaminen huomioon tasoittaa eri vaihtoehtojen hintaeroja, mutta pitkällä aikatähtäimellä maalämpö on siitä huolimatta vaihtoehdoista edullisin. Myös lämmitettävän kohteen suuruus vaikuttaa vaihtoehtojen edullisuuteen. Pienemmässä omakotitalossa suora sähkölämmitys olisi paljon kilpailukykyisempi vaihtoehto kuin 250 neliöisessä talossa.

Saatat myös pitää...