Tuulivoima Suomessa vuonna 2021

Ilmastonmuutos ja sen hillitsemiseen liittyvät asiat ovat olleet jo useamman vuoden ajan pinnalla, joten uusia innovaatioita syntyy koko ajan. Tuulivoima on suosituimmista puheenaiheista, kun mietimme osa-aluetta, joka vaikuttaa niin kuluttajiin kuin suuriin yrityksiin. Sähköä tarvitaan nykyään kaikkialla, joten meidän tulee myös kehittää uusia tapoja saada sitä. Suomessa on tällä hetkellä yli 800 tuulivoimalaa ympäriinsä, joten …

Uusiutuvan energian yritykset

Suomi on todellinen edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä. Se kuuluu maailman johtaviin maihin, kun puhutaan bioenergian ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä energiantuotannossa. Uusiutuvan energian käyttöhän perustuu lähinnä siihen, että fossiilisista polttoaineista yritetään päästä eroon ja kasvihuonepäästökaasut vähenisivät maailmassa. Suomi on osoittautunut erittäin esimerkillisiksi näissä koko maailmaa koskevissa päätöksissä ja monet Suomen uusiutuvan energian teknologioista on viety edelleen …

Kierrättämisen hyödyt

Kierrätystä on harrastettu Suomessa jo todella pitkään. Voidaan sanoa, että Suomi on yksi edelläkävijöistä kierrätyksessä. Täällä puututtiin lisääntyvän roskan ja materiaalien määrään jo hyvissä ajoin. Sen eteen alettiin tekemään töitä ja keksittiin erilaisia keinoja, miten jätteen määrää saataisiin vähenemään. Esimerkiksi Suomen pullojen palautus on ainutlaatuista maailmassa, ja suomalaiset muutenkin ovat erittäin aktiivisia kierrättäjiä. Yleensä kierrättämisellä …

Uusiutuvan energiaresurssien jakautuminen

Uusiutuva energia on energiaa, joka kerätään uusiutuvista luonnonvaroista, joita luonnollisesti saadaan auringonvalosta, tuulesta, sateesta, vuorovesistä, aalloista ja geotermisestä lämmöstä. Uusiutuvat energialähteet tuottavat energiaa usein neljällä tärkeällä alueella: sähköntuotannossa, ilman ja veden lämmityksessä/ jäähdytyksessä, kuljetuksessa ja maaseudun energiapalveluissa. REN21 (2000-luvun uusiutuvan energian politiikan verkosto) on uusiutuvan energian politiikkaan keskittyvä maailmanlaajuinen monien sidosryhmien verkosto. REN21:n tavoitteena on …

Ruokahävikki

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka jää syömättä ja joutuu roskiin ja kaatopaikoille. Maailmassa ruoka hävikki on 1,3 miljardia tonnia, jolla pystyisi ruokkimaan 3 miljardia ihmistä. On ennustettu että maapallon väkiluku kasvaa jopa 11 miljardiin ihmiseen 30 vuoden sisällä, joka meinaa sitä, että ruokaa pitäisi saada noin 90% enemmän. Tämän takia on todella tärkeää että ruokahävikki ja …

Energian tulevaisuus

Oletetaan, että ilmastonmuutoksella ei ole väliä, edes pienen hetken verran. Että me jätämme täysin huomiotta hiilidioksidin, maapallon ilmakehän, kasvihuoneilmiön, maailmanlaajuisten lämpötilojen, meren happamoitumisen ja merenpinnan nousun välisen yhteyden.