vindfraft

Aurinko vaihtoehtoisena energianlähteenä

Tänä päivänä, kun kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen ovat yleisesti tunnettuja globaaleja ongelmia, vaihtoehtoiset energian tuotannon keinot kiinnostavat aina vain suurempia joukkoja. Vaihtoehdot, jotka eivät perustu fossiilisten polttoaineiden käyttöön, ovat jatkuvasti etsitympiä.

Auringon säteilemää energiaa on valjastettu hyötykäyttöön jo vuosien ajan. Suomessa energianmuoto on vielä melko huonosti tunnettu, vaikkakin se on jo vuodesta 2014 ollut tiettyjä reunaehtoja noudattaen myös taloudellisesti kannattavaa kotimaassamme. 

Mitä on aurinkoenergia?

Auringonsäteiden energiapotentiaali on valtava. Maahan kohdistuvan säteilyn kokonaisteho on noin 170 000 terawattia, joten vaikka siitä voidaan hyödyntää vain pieni osa, on kyseessä erittäin varteenotettava energian lähde. Koko ihmiskunta kuluttaa yhdessä vuodessa saman suuruisen määrän energiaa, mitä Aurinko imeyttää ilmakehään ja maahan yhden tunnin aikana. Auringon säteilyenergian muuntamiseen sähköverkkoon johdettavaksi aurinkoenergiaksi käytetään aurinkopaneeleja tai -kennoja. Paneelit voivat olla joko yksittäisiä, pienimuotoiseen käyttöön tarkoitettuja keräyspisteitä, tai sitten suuria keräyspuistoja. Paneelien avulla noin 21 prosenttia niihin heijastuvasta säteilystä pystytään muuttamaan sähköksi.

Vaikutukset ympäristöön

Luonnon ja ympäristön kannalta aurinkoenergian käytön jatkuva lisääntyminen on mahtava uutinen, sillä aurinkoenergia on uusiutuvaa energiaa. Itse energian tuottamisesta ei synny lainkaan päästöjä, mikä tekee siitä loistavan vaihtoehdon korvaamaan hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia energian muotoja. Tuotanto ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Aurinkoenergian keräämiseen käytetyt järjestelmät ovat tällä hetkellä vielä haaste kestävän kehityksen kannalta. Paneelien rakentamiseen tarvitaan metalleja, kuten hopea, alumiini, galium, telluuti ja indium. Nämä taas ovat uusiutumattomia luonnovaroja. Niiden ehtyminen on haaste koko teollisuudelle, mukaan lukien myös aurinkoenergiateollisuus. Euroopan Unioni asetti vuonna 2014 direktiivin koskien resurssien keräystä ja kierrätystä. Sen tarkoitus on tehostaa materiaalien hyötykäyttöä sillä välin kun tutkijat etsivät korvaavia vaihtoehtoja.

Aurinkoenergian tuotanto ja käyttö Suomessa

Aurinkoenergian tuotanto kotimaassamme on vuodenaikojen vaihtelun armoilla, sillä se perustuu puhtaasti saatavilla olevan auringonvalon määrään. Kesäkuukausina Suomessa kyetään tuottamaan suuria määriä aurinkoenergiaa, jopa Keski-Euroopan aurinkovaltioita enemmän. Talvella vastaavasti tuotannon määrä laskee dramaattisesti. Keskiarvoisesti tuotannon määrän arvellaan olevan kuitenkin vain hieman Keski-Euroopan tasojen alapuolella.

Aurinkoenergian tuotanto ja käyttö Suomessa

Aurinkoenergian kapasiteetti vastaakin kysyntään kesäaikaan, mutta talvikuukausina tuotanto ei ole riittävää. Siksi aurinkoenergia toimii Suomessa mainiosti muita tuotantomuotoja täydentävänä energian lähteenä. Muita ympäristökysymyksiä kunnioittavia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tuulivoima, bioenergia ja vesivoima. Aurinkovoiman lisääntyvä käyttö energian lähteenä on kiinnostava teema myös kotimaisella tasolla. Tutkimus- ja kehitystyö on jatkuvaa. Helsingissä otettiin vuonna 2016 käyttöön Suomen suurin aurinkovoimala, joka käsittää noin 3 000 aurinkopaneelia ja kattaa noin hehtaarin verran Kivikossa sijaitsevan hiihtohallin katosta. Kotimaisesta kokonaisvuosituotannosta ei ole olemassa systemaattisesti kerättyä infoa. Arvioidaan kuitenkin, että yhden keräimen vuosituonnon luvut liikkuvat 400-500 kWh paikkeilla. Määrään vaikuttaa keräintyypin lisäksi sen sijanti, asennusuunta sekä mitoitus. Yhden 400 kWh keräävän keräimen vuosituotannolla voitaisiin esimerkiksi jo lämmittää kodin käyttövesi. Yksittäisen paneelin kannattavuus yksittäiselle kuluttajalle on Suomessa verrattain korkea, sillä viileä ilmasto kasvattaa aurinkopaneelien tuotantotehoa. Kylmä paneeli tuottaa lämmintä vastaavaa tehokkaammin. Aurinkoenergiaa hyödynnetään paljon lämmönvarastoinnissa. Pienessä mittakaavassa omakotitalojen vesivaraajat voivat toimita aurinkolämmön varastoijina. Suuremille joukoille lämpöä toimittavat aluelämpö- ja kaukolämpöverkot sen sijaan hyödyntävät suuria vesisäiliöitä keräämään aurinkoenergian lämpöä talteen. Aurinkopaneelien asentaminen esimerkiksi vapaa-ajan asuntoon on loistava vaihtoehto. Niiden tuottama energia voidaan käyttää suoraan asunnon sähköntuotantoon. Vapaa-ajan asunnolla, missä kulutus on usein vähäistä, ylimääräinen lisäsähkö voidaan varastoida akkuun tai vaihtoehtoisesti syöttää takaisin sähköverkkoon. Myös kotitaloon asennettujen paneelien avulla voidaan osittain korvata muita energian lähteitä, ja näin sekä säästää sähkölaskussa, että tehdä luonnolle hyvä teko.

Saatat myös pitää...