Geoterminen lämpö on Suomen oloihin sopivaa maalämpöä

Maalämmöllä tarkoitetaan yleensä maaperään varastoitunutta auringon lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen maalämpöjärjestelmän avulla. Suomessa maalämpö on pääosin geotermistä energiaa, joka ei tule auringosta vaan jota saadaan syvältä maasta poraamalla, sillä meidän ilmastossamme auringon tuottama lämpö yltää ainoastaan noin 15 metrin syvyyteen maan pinnasta. Geoterminen energia on maankuoreen johtavaa energiaa, joka syntyy radioaktiivisten …

Vesivoima on yksi vanhimmista energiamuodoista

Vesivoima on uusiutuva energiamuoto, joka on yleisesti käytössä ympäri maailmaa. Yksinkertaisuudessaan vesivoima tarkoittaa veden liikkeen tuottaman energian muuntamista käytettävään muotoon. Aurinko haihduttaa paistaessaan vettä meristä ja järvistä. Tämän jälkeen vesi tiivistyy pilviksi ja sataa jälleen alas. Näin vesi kerääntyy sisävesistöihin merenpinnan yläpuolelle, ja valuu sieltä takaisin mereen jokien muodostamien koskien ja putousten kautta. Vesivoimalaitoksessa vesi …

Tuulivoima tuottaa sähkö tuhansiin kotitalouksiin

Tuulivoiman avulla voidaan tuottaa sähköä tuhansien omakotitalojen tarpeisiin. Tuulivoima puiston tunnistaa jo kaukaa, valkoiset tuulimyllyt siellä pyörivät jylhinä korkeuksissaan. Mutta miten tuulesta käytännössä saadaan watteja ja miten pyörivän turbiinin tuottama energia siirtyy kahvinkeittimeen? Tuulisähkön toimitus ja jakelu hoidetaan erityisen sähköaseman kautta. Tuulivoimalat ovat kymmenkertaistuneet teholtaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nykyään uuden tuulivoimalan teho on 2 …