vindfraft

12 maata, jotka näyttävät tietä uusiutuvan energian käyttöönotossa – osa 1

Hyviä uutisia, planeetallamme on vielä toivoa! Vaikka joissain maissa puuttuu poliittinen tahto muuttua, on uusiutuviin energianlähteisiin vaihtaminen melko lailla välttämätöntä. Jotkut tutkijat uskovat, että muutos tulee jopa luultua aikaisemmin. Standfordin yliopiston äskettäin tekemä tutkimus ennusti, että maailman energia voisi tulla täysin uusiutuvista energialähteistä vain 20 – 40 vuoden kuluttua. Ja koska tähän tarvittava tekniikka on jo keksitty, tämä ei ole niin vaikea uskoa. Tässä artikkelisarjassa tutkimme 12 maata, jotka ovat edistyksellisiä uusiutuvan energiantuotannossa.

Islanti

Islanti tuottaa eniten puhdasta sähköä henkilöä kohden koko maailmassa, ja lähes 100 prosenttia islannin energiasta tulee jo uusiutuvista energialähteistä, jotka ottavat kaiken irti maan ainutlaatuisesta maisemasta, tuhoamatta sitä. Maan sähkö on peräisin maalämpövoimaloista ja vesivoimalaitoksista. Sen uusiutuvat voimalaitokset, kuten Blue Lagoon maalämpölaitos, vetää  jopa huomattavan määrän turisteja vuosittain!

Ruotsi

Ruotsilla on aina ollut hyvät ympäristöominaisuudet, ja vuonna 2015 he asettivat itselleen kunnianhimoisen tavoitteen estää fossiilisten polttoaineiden käytön rajojensa sisäpuolella. Ruotsi haastoi myös muun maailman kilpailuun siitä, kuka onnistuu muuntamaan energianlähteensä ensimmäisenä 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Ruotsi on lisännyt investointia aurinkovoimaan, tuulivoimaan, energian varastointiin ja puhtaaseen sähkönkuljetukseen.

Costa Rica

Costa Rican pienen koonsa (vain 4,9 miljoonaa ihmistä) ja ainutlaatuisen maantieteensä (67 tulivuorta) vuoksi, se pystyy vastaamaan suureen osaan energiantarpeestaan vesivoimalla, maalämmöllä, aurinkoenergialla ja tuulivoimalla. Maa pyrkii vuoteen 2021 mennessä täysin hiilidioksidittomaan energiantuotantoon. Maa on jo saavuttanut merkittäviä tuloksia, sillä se on jo pystynyt vastaamaan maan kokonaisenergian tarpeeseen yksinomaan uusiutuvalla energialla yli kahden kuukauden ajan jo kahdesti kahden viime vuoden aikana.

Costa Rica

Nicaragua

Nicaragua on toinen Keski-Amerikan maa, jossa uusiutuvan energian merkitys kasvaa. Kuten Costa Ricassa, Nicaraguassa on useita tulivuoria, joka tekee geotermisen (maalämpö) energian tuotannosta kannattavaa. Valtion investoinnin ansiosta tuuli-, aurinko ja geotermisiin energianlähteisiin heidän tavoitteensa saavuttaa 90 prosenttisesti uusiutuvalla energialla toimiminen vuoteen 2020 mennessä näyttää hyvinkin olevan saavutettavissa oleva tavoite.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistynyt kuningaskunta on tuulinen paikka ja tuulivoiman tärkeys kasvaa alueella merkittävästi. Yhdistämällä tuulivoimaloita ja yksittäisiä turbiineja verkostoon, yhdistynyt kuningaskunta nykyään tuottaa enemmän sähköä tuulivoimalla kuin hiilivoimalla. Joinain päivinä Skotlanti pystyy tuottamaan sähkö uusiutuvia energianlähteitä käyttäen kuin skotlantilaisilla kotitalouksilla on tarvetta. Naapurimaa Irlanti jatkaa myös ennätysten rikkomista, sillä jo vuonna 2015 he pystyivät tuottamaan tarpeeksi energiaa yli 1,26 miljoonaan kotiin vain yhden tuulisen päivän aikana.

Yhdistynyt kuningaskunta

Saksa

Pilviseksi maaksi, Saksassa näyttää olevan valoisa tulevaisuus aurinkoenergialla. Uusiutuvan energian tuotanto, aurinkoenergia mukaan lukien, on kasvanut maassa yli kahdeksankertaisesti vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2015 he asettivat ennätyksen, täyttämällä jopa 78 prosenttia maan sähkön tarpeesta uusiutuvien energialähteiden avulla, vain yhden hyvin tuottoisan päivän aikana.

Uruguay

Uruguay on loistava esimerkki siitä, miten tämä tehdään oikein. Tukevan sääntely ympäristön ja vahvan julkisen ja yksityisen sektorin välisen kumppanuuden ansiosta, maa on panostanut voimakkaasti tuuli- ja aurinkoenergiaan ilman tukia tai sähkönhinnan nousua. Sen seurauksena maan kansallisesta energiantuotannosta 95% tulee uusiutuvista energianlähteistä, ja tämä on saavutettu alle kymmenessä vuodessa.

Tanska

Tanska pyrkii pääsemään 100-prosenttisesti eroon fossiilisesta polttoaineesta vuoteen 2050 mennessä ja aikoo käyttää tuulivoimaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tanska teki maailmanennätyksen jo vuonna 2014, jolloin he tuottivat lähes  40 prosenttia maan kokonaistarpeesta tuulivoimalla. Viimeisimmät luvut ovat osoittaneet maan olevan hyvää vauhtia pääsemässä ensimmäiseen tavoitteeseensa, joka on saada 50 prosenttia energiantarpeesta tuotettua uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä.

Tanska

Saatat myös pitää...