12 maata, jotka näyttävät tietä uusiutuvan energian käyttöönotossa – osa 2

Lähes 50 maata, joihin ilmastonmuutoksen on ennustettu vaikuttavan haitallisesti nopeasti, ovat sopineet, että niiden energiantuotanto muuttuu sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä. Nämä maat ympäri maailmaa käyttävät aktiivisesti aurinko- ja tuulivoimaa sekä maalämpöä energianlähteinä.