12 maata, jotka näyttävät tietä uusiutuvan energian käyttöönotossa – osa 2

Lähes 50 maata, joihin ilmastonmuutoksen on ennustettu vaikuttavan haitallisesti nopeasti, ovat sopineet, että niiden energiantuotanto muuttuu sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä. Nämä maat ympäri maailmaa käyttävät aktiivisesti aurinko- ja tuulivoimaa sekä maalämpöä energianlähteinä.

Uusiutuvan energian plussat ja miinukset – osa 1 – plussat

Uusiutuva energia on kuuma aihe näinä päivinä. Väestön kasvun myötä myös energian kysyntä kasvaa päivittäin. Uusiutumattomat energianlähteet ovat rajallisia, eivätkä ne ole ympäristöystävällisiä ja näiden lähteiden tuotannon kasvu tai lasku voi suoraan johtaa inflaatioon. Uusiutuvat energianlähteet ovat nimensä mukaan uusiutuvia, mutta myös kestäviä, runsaita ja ympäristöystävällisiä. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, ne eivät tule päättymään, sillä