Vindkraft

Locales logo
Forgot your your password?

Kierrättämisen hyödyt

Kierrätystä on harrastettu Suomessa jo todella pitkään. Voidaan sanoa, että Suomi on yksi edelläkävijöistä kierrätyksessä. Täällä puututtiin lisääntyvän roskan ja materiaalien määrään jo hyvissä ajoin. Sen eteen alettiin tekemään töitä ja keksittiin erilaisia keinoja, miten jätteen määrää saataisiin vähenemään. Esimerkiksi Suomen pullojen palautus on ainutlaatuista maailmassa, ja suomalaiset muutenkin ovat erittäin aktiivisia kierrättäjiä. Yleensä kierrättämisellä…

Uusiutuvan energiaresurssien jakautuminen

Uusiutuva energia on energiaa, joka kerätään uusiutuvista luonnonvaroista, joita luonnollisesti saadaan auringonvalosta, tuulesta, sateesta, vuorovesistä, aalloista ja geotermisestä lämmöstä. Uusiutuvat energialähteet tuottavat energiaa usein neljällä tärkeällä alueella: sähköntuotannossa, ilman ja veden lämmityksessä/ jäähdytyksessä, kuljetuksessa ja maaseudun energiapalveluissa. REN21 (2000-luvun uusiutuvan energian politiikan verkosto) on uusiutuvan energian politiikkaan keskittyvä maailmanlaajuinen monien sidosryhmien verkosto. REN21:n tavoitteena on…

Perinteiset energialähteet

Perinteisiksi energialähteiksi sanotaan energiaa, joka saadaan fossiilisista tai uusiutumattomista polttoaineista. Fossiiliset polttoaineet ovat öljy, kivihiili ja maakaasu.

Ruokahävikki

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka jää syömättä ja joutuu roskiin ja kaatopaikoille. Maailmassa ruoka hävikki on 1,3 miljardia tonnia, jolla pystyisi ruokkimaan 3 miljardia ihmistä. On ennustettu että maapallon väkiluku kasvaa jopa 11 miljardiin ihmiseen 30 vuoden sisällä, joka meinaa sitä, että ruokaa pitäisi saada noin 90% enemmän. Tämän takia on todella tärkeää että ruokahävikki ja…

Aurinko vaihtoehtoisena energianlähteenä

Tänä päivänä, kun kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen ovat yleisesti tunnettuja globaaleja ongelmia, vaihtoehtoiset energian tuotannon keinot kiinnostavat aina vain suurempia joukkoja. Vaihtoehdot, jotka eivät perustu fossiilisten polttoaineiden käyttöön, ovat jatkuvasti etsitympiä.

Energian tulevaisuus

Oletetaan, että ilmastonmuutoksella ei ole väliä, edes pienen hetken verran. Että me jätämme täysin huomiotta hiilidioksidin, maapallon ilmakehän, kasvihuoneilmiön, maailmanlaajuisten lämpötilojen, meren happamoitumisen ja merenpinnan nousun välisen yhteyden.

Uusiutuvan energian plussat ja miinukset – osa 1 – plussat

Uusiutuva energia on kuuma aihe näinä päivinä. Väestön kasvun myötä myös energian kysyntä kasvaa päivittäin. Uusiutumattomat energianlähteet ovat rajallisia, eivätkä ne ole ympäristöystävällisiä ja näiden lähteiden tuotannon kasvu tai lasku voi suoraan johtaa inflaatioon. Uusiutuvat energianlähteet ovat nimensä mukaan uusiutuvia, mutta myös kestäviä, runsaita ja ympäristöystävällisiä. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, ne eivät tule päättymään, sillä…