Välkommen till Österbottens vindkraftsportal

Informationen är samlad i olika kategorier och underkategorier. Under allmän info finns samlad allmän information om vindkraft, olika instansers målsättningar med vindkraften, tekniken bakom vindkraften samt olika sätt att bli involverad i vindkraften. Miljöaspekterna behandlas i rubriken miljöpåverkan. Information om markägaraspekter samt affärsmodeller hittas under respektive rubrik.

Med vindiga hälsningar,
Medvind projektgruppen

 

Videor från seminarieserien hösten 2011

Under hösten ordnades en seminarieserie i Vasa. Följande teman presenterades:
28.10 Vindkraftens miljöaspekter
11.11 Teknik & Projektering
Mera info hittas här.

 

 

Vindkraftsbloggen

Ni kan besöka vår blogg på
bloggen.fi/medvind

Vindkraftföreningen rf

Läs vindögat på nätet, aktualiteter och statistik, gå till www.vindkraftforeningen.fi och välj ’Aktuellt’.

Länkar:

www.tuuliatlas.fi
www.tuulivoimatieto.fi
www.tuulivoimayhdistys.fi
www.ewea.org


Sidan är fortfarande under konstruktion

Vi jobbar fortfarande med att utveckla sidan. Ta gärna kontakt med kommentarer eller förslag på utveckling.